ÇINAR | Poliüreten Tiner

Tanım:
Poliüretan tiner, tüm poliüretan esaslı astar ve son kat ile verniklerin inceltilerek, uygulama viskozitesine göre ayarlanmasında kullanılır. Uygulama sonrasında poliüretan esaslı ürünler ile uygulama yapılmış tüm boya ekipmanlarının temizlenmesinde de rahatlıkla kullanılabilir.

Uygulama Alanı:
Her türlü poliüretan boyanın inceltilmesinde ve uygulama araçlarının temizlenmesinde kullanılır.

Muhafaza :
Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C ‘lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında iki yıl muhafaza edilebilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Ürün Ambalajları:
11 Lt., 2.5 Lt. ve 0.8 Lt. olarak satışa sunulmaktadır.

Sağlık ve Güvenlik Esasları :
•    R 11 : Kolay alevlenebilir.
•    R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.
•    S 2 : Çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
•    S 3/7/9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.
•    S 24/25 : Göz ve cilt temasından sakınınız.
•    S 29 : Kanalizasyona boşaltmayınız.
•    S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.
•    S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.